شرکت هواپیمایی و خدمات جهانگردی ایرسا نود سیر پرواز کار خود را در آبان ماه 1393 به طور محدود در زمینۀ فروش تورهای ترکیه آغاز نمود و از همان آغاز با نام 90 پرواز به بازار معرفی شد. سپس حمایت و وفاداری مشتریان این فرصت را به وجود آورد که 90 پرواز با گسترش مسیرهای خود به طیف گسترده تری از مسافران سرویس دهی کند. از این رو با افزایش کادر با تجربه، مسیرهای جدیدی به برنامه های توریستی آژانس 90 پرواز افزوده شد به طوری که امروز آژانس 90 پرواز تقریباً در همۀ مسیرهای شناخته شده به طور مستقیم و بی واسطه با کشور مقصد در ارتباط است. در این راستا ارتباط با بهترین کارگزاران کشور مقصد همواره در دستور کار 90 پرواز بوده است 

توسعۀ آژانس 90 پرواز محدود به اضافه نمودن مسیرهای جدید توریستی نبوده است. این شرکت همواره قصد داشته تا با ارتقاء سطح آموزش پرسنل خود بر بهبود کیفیت پاسخگویی و راهنمایی مسافران بیفزاید.

افتخار می کنیم که در این چند سال، حتی یک مورد شکایت در سازمان میراث فرهنگی از آژانس 90 پرواز وجود نداشته است؛ زیرا تمام تلاش ما در راستای افزایش رضایتمندی مسافران عزیز بوده است. در سال گذشته پس از بررسی های به عمل آمده شرکت 90 پرواز مفتخر به دریافت گواهی معتبر  ISO 9001برای مدیریت کیفیت و ISO 10004 به دلیل جلب رضایت مشتریان گردید.